ሁሉ አማረህ … ሁሉ አማረሽ

ሁሉ አማረህ ገበያ ወጥቶ ይህችን ቃኝቶ ያችን ተመኝቶ እሷን ወዶ ከሷ ተላምዶ ለዚህች ነዶ ለዚያች አብዶ ከየትኛዋም ሳይሆን ከሁለት ያጣ ጎመን *** ሁሉ አማረሽ ገበያ ወጥታ ይህንን ቃኝታ ያንን ተመኝታ እሱን ወዳ ከሱ ተላምዳ ለዚህ ነዳ ለዚያ አብዳ ከየትኛውም ሳትሆን ከሁለት ያጣች ጎመን *** Here is a wacky Amharic song, and not to mention the wacky dancers 😀 Continue reading ሁሉ አማረህ … ሁሉ አማረሽ

Her bruised soul cries

Thinks she is happy, But her life is slippery. Thinks she is free; In denial of her misery, She “escapes” from worry: Drinks, parties, smokes, Hallucinates, flirts, Sleeps with random sirs, Acts like hungry cougars, And daydreams, Wanting to be a nun. Thinks she’s having fun: Living off milk and cereal, And anticipating a future so abysmal. She widely opens her door, Only for a … Continue reading Her bruised soul cries